Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

  • открытая книга
Середа, 26 листопада 2014 08:55

Надходження від РВЦ ЧДТУ

{socbuttons}

327 До НТБ ЧДТУ надійшов новий Збірник наукових праць ЧДТУ.

    Збірник наук. праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Вип. 36 [Текст] : у 4-х част. / М-во освіти і науки України, ЧДТУ; гол. ред.   Ю. Г. Лега. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. –

  Ч. І. Том 2. – 190С.

 

 

Медіа