Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Про бібліотеку Як стати користувачем бібліотеки

Як стати користувачем бібліотеки (1)

  Запис до Бібліотеки:

 • осіб, що вступили до ЧДТУ, аспірантів, докторантів та здобувачів ЧДТУ відбувається на підставі наказів ЧДТУ про їх зарахування;
 • співробітників ЧДТУ – на підставі наказів ЧДТУ про прийом на роботу або службового посвідчення;
 • іноземних студентів – на підставі наказів ЧДТУ про їх зарахування;
 • інших осіб – на підставі документу, що посвідчує особу та підписаної керівником бібліотеки заяви.

 1.1 Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитися з правилами користування

 1.2 Обслуговування користувачів у Бібліотеці проводиться:

 • для осіб, що навчаються в ЧДТУ – на підставі читацького або студентського квитка;
 • для професорсько-викладацького складу та інших працівників ЧДТУ – на підставі службового посвідчення;
 • решти категорій користувачів – на підставі читацького квитка.

1.3 Заповнення формуляру або реєстрація читацького квитка для користування бібліотекою відбувається на будь-якому пункті обслуговування при персональному звернені користувача. 

1.4 Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

1.5  При втраті читацького або студентського квитка користувач має звернутися до співробітників бібліотеки для блокування читацького формуляра.

1.6  При втраті читацького квитка на підставі заяви читача виписується дублікат.

1.7  Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, на його формулярі.

Порядок користування бібліотекою

2.1 Користування бібліотекою є безкоштовним.

2.2 При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА). По міжбібліотечному абонементу не видаються дисертації, автореферати.

2.3 Навчальна література видається на абонементі на семестр або на 10 днів.

2.4 Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам до десяти примірників, іншим категоріям читачів - до 5 примірників на той же термін.

2.5  Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. Періодичні видання видаються професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам: технічні журнали до 10 днів; економічні - до 5 днів; художні та інші - до 3 днів. Студенти та інші працівники ЧДТУ можуть користуватися періодичними виданнями виключно в читальному залі.

2.6 Користувачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп.3.2, 3.3, 3.4 цих Правил, позбавляються права користування літературою  підвищеного попиту або бібліотекою.

2.7 Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.

2.8 Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видається для роботи виключно у читальних залах на таких підставах:

 • для студентів магістратури ЧДТУ - при наявності мотиваційного листа від наукового керівника і письмової згоди керівника бібліотеки;
 • професорсько-викладацький склад та інші наукові працівники ЧДТУ – при пред’явленні  службового посвідчення;
 • особи, які навчаються в аспірантурі та докторантурі – при пред’явленні читацького квитка;
 • інші особи – на основі письмової заяви за погодженням директора бібліотеки (у разі відсутності директора бібліотеки погоджує заввідділом обслуговування). У заяві має бути зазначена наукова тема.

 Видача неопублікованих матеріалів регіструється в окремому журналі.

 2.9 Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту.

 2.10 Терміни виконання замовлень по міжбібліотечному абонементу не мають перевищувати 2 днів при виконанні запитів. Одноразово читач може одержати не більше 5 видань

 2.11 Терміни користування документами по МВА не більше 20 днів.

 2.12 При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з ЧДТУ користувачі повинні повернути до бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними з бібліотечного фонду, та підписати обхідний лист. При цьому читацький формуляр блокується. У разі неповернення матеріалів бібліотека направляє відповідні документи для вирішення питання повернення державного майна через судові органи.