Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Четвер, 22 травня 2014 20:10

ЕДД та МБА

{socbuttons}
Завантажити прикріплення:

   

e-book-sus-03a Міжбібліотечний абонемент (МБА) та електронна доставка (ЕДД).

Місце розташування у бібліотеці: кабінет 111,телефон: 73-02-47, e-mail:st@chdtu.edu.ua

     Науково-технічна бібліотека Черкаського державного технологічного університету пропонує Вам користуватись послугами міжбібліотечного абонементу (МБА) та служби електронної доставки документів (ЕДД).

     МБА – це комплекс форм по обслуговуванню користувачів шляхом надання по їхнім запитам документів з інших бібліотечних закладів за умови відсутності їх у фонді НТБ ЧДТУ.

     МБА обслуговує науково-педагогічних працівників, аспірантів та магістрів. Читачі мають змогу замовити цю послугу безпосередньо у відділі.

     Одержання літератури здійснюється на підставі єдиного бланка-замовлення з печаткою (штампом) установи та підписом відповідальної особи. Документи через МБА видаються в навчальних та наукових цілях.

     В замовленні в довільній формі Ви обов’язково повинні вказати основні бібліографічні дані на книгу:

-         автор;

-         назва видання;

-         рік видання;

-         шифр книги;

-         прізвище читача, кафедра;

-         номер телефону.

Абонент одноразово може одержати не більше п’яти видань. Термін користування регламентується бібліотекою - фондоутримувачем.

     Послуги електронної доставки документів (ЕДД) надаються безпосередньо в відділі. По ЕДД можна замовити копію статті або розділу книги до 20 сторінок. Надсилаємо віддаленим користувачам скановані версії документів із фонду бібліотеки ЧДТУ. Обов’язково вказати, як відсилати виконане замовлення, в електронному вигляді на e-mail чи паперову копію на адресу замовника.  Термін виконання замовлення – дві доби. Послуга безкоштовна.

     Адреса для замовлення: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     Відповідно до Закону України «Про авторські та суміжні права» отримані з бібліотек копії дозволяється використовувати тільки для наукових та освітніх цілей. Забороняється тиражувати отримані копії, передавати на будь-якій основі копій іншим особам.

     Ми будемо вдячні, якщо Ви висловите свої пропозиції і зауваження щодо організації роботи по міжбібліотечному абонементу та електронної доставки документів. 


 

 

Interlibrary delivery desk (ILDD) and electronic delivery (ED) 

Location in library: room 111, phone number: 73-02-47, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Sci - tech Library of Cherkasy State Technological University offers you to use the services of interlibrary delivery desk (ILDD) and electronic document delivery service (EDD). 

ILDD is a set of forms to service subscribers by providing library documents for their needs from other libraries if they are not available at STL holdings of CSTU. 

ILDD serves teaching staff, graduate students and masters. Readers have the opportunity to book this service directly from the department. 
Getting the literature is based on a single order form with a seal (stamp) the institution and the signature of the responsible person. Documents issued by IBA are available for educational and scientific purposes. 

In booking you must specify the basic bibliographic data for books in any form:

-                     The author;

-                     Publication name;

-                     Publication year;

-                     Reference number;

-                     Reader’s surname, the department;

-                     Phone number.

Subscriber may receive no more than five publications on a one-off basis. Term use is governed by library.

Electronic Document Delivery Services (EDDS) are provided directly in the department. By EDDS you can order a copy of the article or chapter to 20 pages. We send scanned versions of documents to remote subscribers from the library holdings of CSTU. Specify how to send completed orders to the e-mail or hard copy to the customer. Delivery deadline is two days. The service is free.

E-mail address: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

According to the Law of Ukraine “On copyright and related rights” derived copies from libraries are allowed only for research and educational purposes. It is prohibited to duplicate received copies, transfer on any basis up to others.

We would be grateful if you submit your proposals and comments concerning organization of our work

of interlibrary delivery desk and electronic document delivery. 

 

Translated by Prudyvus Dana, AL-31a