Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

logo1 Шановні науковці!

Пропонуємо до Вашої уваги оновлений перелік українських наукових журналів, які індексуються або не індексуються  в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection. Всього 166 видань.

Останнє оновленя 21.06.2023

 

Без названия

З січня 2023 року Україна має право на доступ до повнотекстових електронних ресурсів на платформі Research4Life як країна Групи А (вільний доступ).

УВАГА!

Відповідно до ліцензійних умов категорично заборонено оприлюднення даних  для входу на платформу (логін та пароль)  або їх передачу особам, які не є працівниками Університету.   

images Продовжується квітнева серія вебінарів 

26.04.2023 (середа)

Від Elsevier 

Тема: Ефективний пошук літератури в ScienceDirect

Приєднуйтесь до нас, щоб переглянути, яка література містить повнотекстову платформу ScienceDirect, як здійснювати пошук та налагодити систему під ваші дослідницькі потреби. ScienceDirect

Спікер: Марина Назаровець

Час проведення: 14:00

Реєстрація: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_xK6G-G9-RJyqjPxV2S_X3g

27.04.2023 (четвер) 

Від Clarivate 

Тема: Профіль дослідника у Web of Science

Тези: Науковим установам необхідно, щоб професійна діяльність їхніх учених була коректно відображена в публічних профілях. Крім того, такі профілі корисні для наповнення внутрішніх інформаційних систем перевіреною та підтвердженою інформацією про наукові публікації, цитування, рецензії або роботу в редколегіях журналів.

webinarsПродовжується квітнева серія вебінарів щодо роботи з міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science.

20 квітня (четвер) 2023 року об 11:00 

Тема: Профіль автора в Scopus: покрокова інструкція.

Опис: Дізнайтеся, як створюються та керуються профілі авторів у Scopus, і навчіться самостійно коригувати свій профіль за допомогою Authors Feedback Wizard

Реєстрація: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_2-QZ-lO9Qf2N7Uy9yjuy8w#/registration

Або з: https://www.elsevier.com/en-xm/events/webinars/elsevier-training-and-demo-webinars/ukraine?fbclid=IwAR0lrDZr2rRN9S9S8UXCID2W82jeOJeUbXNDSfz0A0_A1KQhsBQAe8Ub2zo

Категорія А

Lex portus lexportus-oblojka юридичниq науковиq журнал з відкритим доступом (Open Access), який публікує оригінальні наукові статті та рецензії у галузях морського і транспортного права, міжнародного торговельного, митного та податкового права, управління кордонами, глобалізації та європеїзації адміністративного права. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України, категорія "А". Журнал Lex Portus індексується у міжнародних наукометричних базах Asian Digital Library (ADL), Crossref, Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), DOAJ (Directory of Open Access Journals), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Google Scholar, HeinOnline, Index Copernicus International, Julkaisufoorumi, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD), Publons, ROAD, Scopus, Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory), WorldCat (OCLC).

Visnyk_imgВісник Національної академії правових наук України журнал є спеціалізованим рецензованим виданням, що публікує високоякісні, теоретично обґрунтовані наукові статті актуальної тематики у сфері правничих наук, зокрема науково-дослідницькі матеріали, присвячені проблемам правового регулювання у сфері євроінтеграційних процесів, а також законодавчим ініціативам, сформованим з урахуванням світового досвіду та національних традицій.  Публікації формуються за наступними напрямками: реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій розбудови правової та соціальної держави; проблеми адаптації законодавства України до acguis communautaire Європейського Союзу; проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави, захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, протидії негативним інформаційним впливам; перспективи розвитку та проблеми вдосконалення електронного урядування та правосуддя; застосування цифрових технологій (електронні гроші, смарт-контракти, технології блокчейн тощо); правове забезпечення принципів вікової, гендерної, расової, релігійної рівності, рівності соціальних меншин у суспільстві, а також захист прав людини і громадянина у всіх сферах суспільного життя; юридично-правова оцінка міграційних процесів та їх наслідків, у тому числі міграції населення, що належить до групи «третього віку»; юридичний захист інвестицій та проблематика створення привабливого інвестиційного клімату; регулювання діяльності транснаціональних структур та корпорацій на фоні ставлення суспільства до олігархічних і монопольних структур та забезпечення сприятливого конкурентного середовища; проблеми медичного права, зокрема спрямовані на соціальну сферу (медичне забезпечення людей з інвалідністю, людей похилого віку, інших соціально «вразливих» категорій); регулювання статусу окупованих територій, забезпечення дотримання та захисту прав громадян, що мешкають на цих територіях; проблеми використання, відтворення та охорони природних ресурсів та комплексів; вирішення проблем, пов’язаних з наслідками глобального потепління, техногенних катастроф та стихійних лих у правовому полі; нормативно-правове забезпечення регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення; правове та кримінологічне забезпечення протидії корупції; упорядкування правових питань використання вогнепальної зброї (особливо пов’язаних зі створенням незаконних збройних формувань, їх роззброєнням, розгрупуванням та виведенням під контроль держави). Індексується міжнародними базами данних та каталогами.

Категорія А

bd_cover3

Biosystems Diversity - публікує рецензовані оригінальні наукові та оглядові статті англійською мовою з усіх аспектів різноманіття в галузі біології та екології від індивідуального до екосистемного рівня. Представлено матеріали, пов'язані з біорізноманіттям, популяційною екологією, еволюційною біологією, екологічною генетикою, багатовидовими угрупованнями, теоретичними моделями, агроекологічними дослідженнями. Ми друкуємо результати польових досліджень і лабораторних експериментів, спостережень у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, міських ландшафтах і агроекосистемах. Пропонуємо авторам представити свої ідеї відносно функціонування біологічних і екологічних систем. Biosystems Diversity фокусується на дослідженнях, що мають високий рівень наукового обґрунтування висновків, презентують нову важливу інформацію для широкого наукового кола. Журнал публікує статті, що стосуються таких фундаментальних розділів біології, як генетика, біохімія, мікробіологія, ботаніка, зоологія та екологія. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з біологічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами. 

Biosystems Diversity publishes peer-reviewed original research and review articles across all aspects of diversity in biology and ecology from the individual to the ecosystem level. We publish papers concerned with biodiversity, population ecology, evolutionary biology, ecological genetics, multi-species communities, conservation biology, theoretical models, agroecological studies, and bioresources management.

TIB_Logo_DE_RGB_100pxНаціональна науково-технічна бібліотека Німеччини (The Technische Informationsbibliothek, далі – ТІВ) запрошує українських науковців, викладачів та студентів до використання та співпраці у розробці цифрових порталів освітніх та  навчальних ресурсів та пропонує цифрові освітні ресурси та аудіовізуальні матеріали з різних галузей знань – детальніше за посиланням: bit.ly/3N2mQTU, які доступні на порталі TIB багатьма мовами, у тому числі українською.

OERSI пошуковий індекс відкритих освітніх матеріалів (https://oersi.org/resources/?lng=uk)

  • Понад 42.000 відкритих освітніх ресурсів
  • Комбінований пошук серед національних та міжнародних репозитаріїв Open Education Resources  закладів вищої освіти
  • Міжмовний інтерфейс користувача (україномовна версія на етапі перекладу)

Категорія А

cover_issue_15674_uk_UA Електротехніка і електромеханіка - є рецензованим науковим виданням відкритого доступу з технічних наук в сфері електротехніки, електроенергетики та електромеханіки. Журнал публікує оригінальні результати досліджень з аналітичного, чисельного та мультифізичного методів моделювання електрофізичних процесів в електротехнічних електромеханічних та електроенергетичних установках та системах, з розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними та екологічними показниками в таких сферах, як: теоретична електротехніка, інженерна електрофізика, техніка сильних електричних та магнітних полів, електричні машини та апарати, електротехнічні комплекси та системи, силова електроніка, електроізоляційна та кабельна техніка, електричний транспорт, електричні станції, мережі і системи, безпека електрообладнання. Метою журналу є представлення форуму для обговорення і апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки і розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними і екологічними показники, та розширення сфери їх промислового використання. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») з технічних галузей науки. Журнал індексується наукометричними базами.

Сторінка 1 із 35