Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Електронні Бібліотеки України та зарубіжжя

Бібліотеки України та зарубіжжя

{socbuttons}

Національна_бібліотека_України_імені_В._І._Вернадського       

Бібліотеки України.

      Українська бібліотечна асоціація. Це незалежна всеукраїнська громадська організація, що об'єднує на добровільних засадах осіб, які професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.

     Книжкова палата України - Центр національної бібліографії. Інформаційний центр.Головна організація зі статистичного  обліку видань.  Головна організація зі стандартизації в галузі  видавничої справи  Державний архів друку.

      Бібліотека Верховної Ради України. Бібліотека Верховної Ради України є спеціальною бібліотекою, що діє у складі Відділу інформаційно-бібліотечного забезпечення Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України і забезпечує формування, зберігання та використання документально-інформаційних ресурсів з питань права, парламентаризму, а також із споріднених з ними питань.

Національна парламентська бібліотека України – провідний державний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад. Це загальнодоступна установа з універсальними за змістом фондами, яка обслуговує найширші верстви населення.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Найбільша бібліотека України. головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. Була заснована за ініціативою  НАПН України та Міністерства освіти і науки України згідно Постановою Кабінету Міністрів України № 2018 від 30.Х.1999 р. на базі фондів двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Інституту педагогіки АПН України та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського  є науково-дослідною установою  і входить до структури  Академії педагогічних наук України.

Національна історична бібліотека. Вона є Всеукраїнським депозитарієм історичної літератури та методичним центром в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової бібліографії з історії України. Фонд Бібліотеки складає понад 800 000 одиниць зберігання.

 Державна науково-технічна бібліотека України - одназ найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 21 мільйон примірників документальних джерел інформації .

 Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.

 Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного – єдина бібліотека державного значення з будівництва і архітектури.

Бібліотека Української Академії державного управління при Президентові України (Київ)

Національна наукова медична бібліотека України – провідний науково-інформаційний заклад медичної науки і охорони здоров`я, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування практикуючих лікарів, викладачів та студентів медичних ВНЗ, науковців, які проводять дослідження в галузі медицини та суміжних наук та ін.

2_28   Бібліотеки вищих навчальних закладів

     Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київского національного університету імені Тараса Шевченка

     Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"

     Бібліотека Української Академії державного управління при Президенті України (м. Київ)

     Центральна наукова бібліотека ХНУ ім. В. Н. Каразіна

    Науково-технічна бібліотека імені Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київский політехнічний університет"

Бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 

Науково-технічна бібліотека Національного університету Харчових технологій (м. Київ)

Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету

Наукова бібліотека Донецького національного університету

Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету

Бібліотека Запорізького національного технічного університету

Бібліотека Запорізької державної інженерної академії

Наукова бібліотека Запорізького національного університету

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова

Бібліотека Сумського державного університету

Наукова бібліотека  Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

Науково-технічна бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Бібліотека Національної фармацевтичної академії України (м. Харків)

 

250px-Обласна_бібліотека_(Черкаси) Бібліотеки  Черкащини

      Черкаська обласна наукова бібліотека ім.Т.Г.Шевченка. Сьогодні – це сучасний науково-інформаційний, провідний просвітницький, культурний, науково-методичний центр, депозитарій краєзнавчої літератури Черкаського регіону, осередок доступу до бібліотечних та світових інформаційних ресурсів.

      Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету ім.Павла Тичини є однією з найбільших бібліотек міста. У фонді бібліотеки є суспільно-політична, педагогічна, методична, наукова література з багатьох галузей знань, які вивчаються в університеті та з яких ведуться наукові дослідження.

       Наукова бібліотека ЧНУ ім. Б.Хмельницького.  Одним із найважливіших підрозділів університету є наукова бібліотека – помітний духовний і культурно-просвітницький центр Шевченкового краю. Бібліотека виконує важливі функції, забезпечуючи насамперед методичну та джерельно–наукову базу для реалізації наукових навчально-виховних та дослідницьких програм і проектів у  навчальному закладі.

 Бібліотека Черкаського інституту банківської справи - це потужна інформаційна установа, навчальний і науковий інформаційний, просвітницький центр, що налічує 63072 документів , обслуговує 1155 читачів. Відвідування бібліотеки протягом року становить близько 60 тис. користувачів, які отримують понад 130 тис. документів та більш 4 тис. довідок – тематичних, бібліографічних , адресних, фактографічних, уточнюючих та різноманітної інформації.