Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

  • открытая книга
Середа, 01 квітня 2015 08:25

Нові видання РВЦ ЧДТУ

{socbuttons}
Завантажити прикріплення:

 

 

 

 

 

До НТБ ЧДТУ надійшов новий Вісник ЧДТУ.

    Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки. Вип. 4 [Текст] / М-во освіти і науки України, ЧДТУ; гол. ред. проф. Первунінський С. М. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 190С.

   Зміст

 

Комп’ютерні мережі і компоненти, приладобудування

 

 

Хрулев Н. В.Функции и структура микроконтроллерной системы управления следящим электроприводом.........................................................................................

5

 

 

Крайник Я. М. Підвищення ефективності використання пам’яті частково

паралельного LDPC-декодера......................................................................................

10

 

 

Куницька С. Ю.Ідентифікація та класифікація моделей позиційних

надлишкових систем числення для створення оптимально-надлишкових

пристроїв обробки інформації......................................................................................

15

 

 

Лукашенко В. А., Співак В. М., Лукашенко А. Г., Чичужко М. В.,

Лукашенко В. М., Малахов В. П.Знакова модель визначення найпридатнішого мікроконтролера для проблемно-орієнтованих систем.............................................

19

 

 

Шарапов В.М., Петрищев О.Н., Базило К. В. Пьезоэлектрический датчик

с акустическим резонатором........................................................................................

25

 

 

Шарапов В.М., Базило К. В., Маштапа А.И.,Заика В.М. исследование

влияния длины акустического резонатора на характеристики

пьезоэлектрического излучателя..................................................................................

30

 

 

Інформаційні технології, обчислювальна техніка і автоматика

 

 

Паламарчук О. С. Проектування web-орієнтованої інформаційної системи

для небанківських фінансових установ.......................................................................

34

 

 

Математичне моделювання та управління проектами

 

 

 

Протасов С.Ю. Метод определения связи между параметрами дробного

инерционного звена и элементов длинных линий....................................................

42

 

 

Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б., Частоколенко І. П. Негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів.

46

 

 

Розен В. П., Кулаковський Л. Я. Алгоритм вибору методу навчання нейромереж типу GAME для побудови математичної моделі процесу сушіння торфу

в сушарках цемаг...........................................................................................................

53

 

 

Машинобудування

 

 

Рубан Д. П., Рубан Г. Я., Голубов О. С. Дослідження паливного насоса високого тиску ZEXEL105118-7541............................................................................

61

 

Хімічні технології і екологічна безпека

 

 

Березовський А. І. Дослідження вогнезахисної здатності та індексу потенційної

небезпеки вогнезахисного вібростійкого покриття металевих конструкцій..........

66

 

 

Зацерковний В. І., Сивик Д. О., Бабич О. А., Собчук М. В.Геоінформаційна підтримка прийняття рішень у системі санітарно-гігієнічного моніторингу.........

72

 

 

Кириченко О. В., Ващенко В. А., Тищенко О. М., Заїка П. І., Цибулін В. В.

Температура займання частинок металевих пальних в продуктах термічного

розкладання піротехнічних сумішей...........................................................................

79

 

 

Гончаренко Т. П., Жицька Л. І.. Дослідження якості міських ґрунтів

(м. Черкаси)....................................................................................................................

89

 

 

Мережко Н. В., Золотарьова О. Г. Дослідження просочення пористих

нерудних матеріалів кремнійорганічними сполуками..............................................

95

 

 

Мережко Н. В., Шульга О. С. Реологічні властивості стирол-акрилових водних дисперсій, наповнених каолінами...............................................................................

101

 

 

Пилипенко О. М., Вірьовка Д. І. Вплив озоно-радикальних процесів

на горіння дизельного палива......................................................................................

107

 

 

Свояк Н. І. Дослідження забруднення нітратами питної води

з децентралізованих джерел водопостачання в Черкаській області.........................

113

 

 

Федоренко Д. С., Березовський А. І., Скоробагатько Т. М.,Білошицький М. В. Заходи щодо зниження вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємства

з виробництва біодизельного палива..........................................................................

118

 

 

Медіа