Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Викладачам Нове в освіті Вимоги до опублікованої монографії
Вівторок, 10 червня 2014 17:39

Вимоги до опублікованої монографії

{socbuttons}

i.jpeg1111

 

Вимоги до опублікованої монографії,

що подається на здобуття  наукового ступеня доктора і кандидата наук.

 

   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,  молоді та   спорту № 365 від 21.03.2013)  (Заголовок із змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 365 від 21.03.2013)

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:

·         бути надрукованою без співавторів;

·         містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;

·         мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 10 авторських аркушів;

·         містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;

·         містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової    установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;

·         випускатися тиражем не менше 300 примірників;

·         мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;

надсилатися до фондів таких бібліотек України:

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

 (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);

 Національна парламентська бібліотека України

 (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);

 Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

 (02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);

 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

 (79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);

 Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького»

 (65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);

 Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка»

 (61003, Харків, провулок В.Г. Короленка, 18);

 бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна:

·         бути надрукованою без співавторів;містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані  раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав, у кількості 12 публікацій;

·         мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 8 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 6 авторських аркушів;

·         містити відомості про рецензентів - фахівців за спеціальністю дисертації, один з яких повинен бути доктором наук;відповідати положенням, передбаченим абзацами шостим - двадцять другим цих Вимог.

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту http://www.mon.gov.ua/  № 365 від 21.03.2013)  (Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 365 від 21.03.2013)

Директор Департаменту атестації кадрів                       В.  Бондаренко  

Медіа