Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Про бібліотеку Дарунки бібліотеці Дарунок від кафедри міжнародної економіки
П'ятниця, 19 вересня 2014 09:07

Дарунок від кафедри міжнародної економіки

{socbuttons}

          Бібліотека ЧДТУ щиро дякує кафедрі міжнародної економіки за поповнення книжкового фонду бібліотеки.

 

    19.09.  Філіпенко, Антон Сергійович 

  Глобальні форми економічного розвитку : історія і сучасність [Текст] / А. С. Філіпенко. – К. : Знання, 2007. – 670 с. – ISBN 966-346- 26 -X

 

  

 

 19.09.1     Чернега, Оксана Богданівна

  Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навчальний посібник / О. Б. Чернега, А. С. Маловичко, В. Ю. Матвєєва та ін. – Львів : «Магнолія 2006», 2012.  – 544с.

 

 

  

19.09.2      Розвиток України в контексті актуальних соціально-економічних проблем [Текст] : монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук  Р. Ф. Пустовійта. – Черкаси : ТОВ «МАКЛАУТ», 2013. – 510 с.

ISBN 978-966-493-730-3

 

 

 

 1`.jpg`     Філіпенко, Антон Сергійович

  Міжнародні економічні відносини: теорія [Текст] : піручник / А. С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-06-0519-0.

 

 

 

 

19.09.3       Строкові фінансові інструменти в системі ризик-менеджменту банку: фінансові інновації та управління[Текст] : монографія / С. В. Діденко, М. Е. Лозняк, Т. А. Медвідь та ін. – Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2010. – 292 с. 

 

 

19.09.4

       Лазор, Олег Ярославович

  Конституційні засади організації влади в Україні [Текст] : навчальний посібник / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, А. О. Чемерис. – К., 2006. – 333с. 

 

 

 

 

 19.09.5      Чернега, Оксана Богданівна

  Инновационная и научно- технологическая политика ЕС [Текст] : учеб. пособие / О. Б. Чернега, В. С. Белозубенко ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. И. Туган-Барановского. – Донецк : «ДонНУЕТ», 2008. – 200 с. 

 

 


 19.09.6         Чернега,Оксана Богданівна 

  Промислова і сільськогосподарська політика ЄС [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 250 c. 

 

 

 

 

  

19.09.7

          Международная интеграция [Текст] : учеб. пособие / под. ред. О. Б. Чернеги. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 333 с. 

 

 

 

 

 

 

19.09.8           Філіпенко, Антон Сергійович

Міжнародні торгівельні зв’язки України: генезис і структура[Текст] : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. – К. : Знання України, 2008. – 223 с. 

 

19.09.9            Міжнародна конкурентоспроможність країни та регіону в системі національного економічного розвитку [Текст] : монографія / за  заг. ред. д.е.н., проф.  Л. О. Петкової; М -во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол ун-т . – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 267 с.

Медіа