Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Електронні Видання онлайн Історія та археологія Наукові фахові видання України зі спеціальності 032 Історія та археологія

Наукові фахові видання України зі спеціальності 032 Історія та археологія

{socbuttons}
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

LogoГуманітарний вісник. Серія: Історичні науки - всеукраїнський збірник наукових праць, засновником якого є Черкаський державний технологічний університет, в якому друкуються результати досліджень актуальних проблем історії України, історії української культури, всесвітньої історії, історії науки і техніки, воєнної історії, внеску видатних особистостей в розвиток науки та культури України.

Категорія А 

kmjh-smallKyiv-Mohyla Humanities Journal - перший англомовний рецензований електронний журнал відкритого доступу у галузі гуманітарних наук в Україні. Вид. з 2014 р.,один раз на рік. Охоплює теми літератури, історії та філософії, акцентуючи на дослідженнях Центральної та Східної Європи та українських студіях. Індексується у Scopus та Web of Science CC. Фаховий (категорія А) Переліку МОН. 

 

Рукописна та книжкова спадщина України. Rukopisna ta knižkova spadŝina Ukraïni  збірник наукових праць, фахове продовжуване видання з підзаголовком «Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів». Розрахований на фахівців у галузі книгознавства, кодикології, археографії, архівознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, соціальних комунікацій, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією. У збірнику висвітлюються різні аспекти вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних та архівних фондів з метою реконструкції історії книжної культури України та світу; репрезентуються наукові дослідження зі спеціальних історичних дисциплін (книжкового джерелознавства, кодикології та кодикографії, філігранології, палеографії, текстології, маргіналістики та ін.); представлені публікації документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди складу та змісту фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії), статті з проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних і книжкових фондів, а також з питань створення автоматизованих технологій описування рукописних і друкованих документів, використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній та архівній справі тощо. Репрезентований і зарубіжний досвід. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами.

Наукова періодика УкраїниСторінки Історії - фахове видання створено для публікації наукових розвідок, присвячених малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахових науковців та усіх, хто цікавиться історією України. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами. 

Web ИРБИС64 - НБУВСхідноєвропейський історичний вісник - у щоквартальнику Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами.

Український історичний журнал - академічний часопис (засновники – Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України), який відображає основні тенденції сучасного національного історієписання, зокрема окреслює загальну палітру викликів, проблем, можливостей і перспектив студіювання історії України та споріднених дисциплінарних сеґментів; на своїх сторінках відбиває рівень вітчизняної історичної науки, визначає напрями подальших пошуків. Це – відкритий майданчик, де фахівці апробують власні ідеї, пропозиції, концепції. Історія України репрезентується з багатьох ракурсів і в різноманітних контекстах передусім не як ізольована цілісність, а включена, сполучена, пов’язана з європейською та світовою минувшиною. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «А») та індексується наукометричними базами.

Категорія Б 

Археологія - науковий журнал, являється офіційним друкованим органом Інституту археології Національної академії наук України та головним фаховим виданням з археології в Україні. Журнал містить статті з проблем археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів та результатів досліджень пам’яток на території України та за її межами, біографічні матеріали, рецензії та хроніку. Журнал призначений для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться археологією, її досягненнями та відкриттями. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Археологія і давня історія України - міжнародний науковий журнал, на сторінках якого публікуються результати досліджень з археології й давньої історії України та суміжних територій. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців, скіфів та сарматів, матеріальна й духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Архіви України – науково-практичний журнал, що містить дослідження актуальних питань історії, теорії і практики архівної справи в Україні та світі, теорії і методології архівознавства. Тут публікуються аналітичні, теоретичні, дослідницько-пошукові матеріали з архівознавства, документознавства, археографії, джерелознавства та споріднених дисциплін; критико-бібліографічні матеріали. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Видання – Історичний факультетВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – це періодичне наукове видання, в якому публікуються матеріали і результати досліджень у сфері історії та історичних наук (археологія, архівознавство, етнологія, історіографія, джерелознавство та ін.). Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Архіви | Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.  Історичні наукиВісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ‒ професійний, науковий збірник, який публікуює наукові дослідження з історичних наук молодих учених, аспірантів, кандидатів, докторантів та провідних українських і зарубіжних учених, що сприяє науковому обміну думками. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Вісник Львівського університету. Серія історична 2014 №50 [PDF] - Все для  студента

Вісник Львівського університету. Серія: історична - на сторінках видання публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензіїз актуальних проблем української і зарубіжної історії, історіографії та етнології. У науковий обіг вводиться низка невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія - збірник заснований з метою охоплення широкого кола проблемних питань сучасної історичної та політологічної думки, серед яких актуальні наукові проблеми історії України, всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, міжнародних відносин, зовнішньої політики України та іноземних держав, взаємодії політичних інститутів влади, вплив етнонаціональних чинників на процеси формування громадянського суспільства. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: Історія - метою видання є висвітлення нових оригінальних історичних ідей, що відображують досягнення вчених у широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології, етнографії до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки - є фаховим з українознавства та історії України. Основна мета періодичного видання полягає в оприлюдненні новітніх наукових досліджень з українознавства та історії України, публікації історичних, джерелознавчих, історіографічних розвідок у вигляді статей та заміток, а також рецензій на наукові видання і матеріалів наукової хроніки. Часопис приймає для публікації статті та інші зазначені наукові тексти українською, російською чи англійською мовами. Головна тематика видання – історія України ІХ–ХХІ ст., урбаністичні, етнокультурологічні, історіографічні студії. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Web ИРБИС64 - НБУВВчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Історичні наукифахове періодичне видання, тематикою якого є публікація результатів наукових досліджень з пз історичних наукВидання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Масові дослідження з використанням Х-променів: перші кроки флюорографії -  The DMA RepositoryДослідження з історії і філософії науки і техніки – науковий журнал.  Журнал друкує оригінальні й оглядові наукові статті за напрямом «Історія та археологія», концентруючи увагу в першу чергу на питаннях історії науки, техніки, освіти й культури України й світу, та оригінальні й оглядові наукові статті за напрямом «Філософія». Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Інтермарум: історія, політика, культура. Intermarum: history, policy, culture - у науковому журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам'яті та змісту історичної політики в країнах регіону. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

2-2020Народознавчі зошитиспеціалізований науковий журнал, один з найбільш авторитетних в Україні фахових періодичних видань гуманітарного профілю, на своїх сторінках апробує нові напрацювання дослідників з актуальних питань етнології, фольклористики, культурології, етнопсихології, історії культури та допоміжних історичних дисциплін, мистецтвознавства, музейної справи та дотичних наукових галузей. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Наукові видання НаУКМАНаукові записки НаУКМА. Історичні науки – Фаховий науковий рецензований щорічник відкритого доступу, який слугує майданчиком для публікації дослідницьких статей, джерельних матеріалів та фахових рецензій. журнал публікує дослідницькі статті з напрямків: історія України, всесвітня історія, історіографія, джерелознавство, а також історичні джерела, які публікуються вперше, і фахові рецензії на монографії, колективні праці, збірники джерел, конференційні збірники із вищезазначених напрямків. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

УжНУ » Факультет історії та міжнародних відносин » Науковий вісникНауковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія – науковий журнал, в якому висвітлюються актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, соціокультурної антропології, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. У Віснику публікуються статті українською та англійською мовами. Видання приймає для друку: статті, документи і матеріали, рецензії, огляди, хроніку. Редколегія видання здійснює внутрішнє та зовнішнє анонімне рецензування всіх статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання адресовано науковим співробітникам, докторам, кандидатам наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами історичних наук. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ »Сумський історико-архівний журнал - науковий журнал з історії та архівознавства, має постійні рубрики: "Архівознавство", "Мемуаристика. Епістолярії", "Історіографія. Джерелознавство", "Історія України", "Всесвітня Історія". У кожному номері робиться короткий огляд наукових історичних видань, що побачили світ останнім часом, друкуються рецензії на деякі з них; здійснюється короткий огляд наукових заходів (конференції, презентації наукових видань, круглі столи тощо). Особливістю журналу є велика кількість текстів невідомих або маловідомих письмових джерел з науковими коментарями, а також джерелознавчих розвідок. Журнал розрахований на науковців-істориків, які досліджують проблемні питання історії України, всесвітньої історії, архівознавства та джерелознавства. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Український нумізматичний щорічник. The Ukrainian Numismatic Annual - основна концепція видання – надати можливість усім членам наукового співтовариства друкувати результати власних досліджень. Концепція журналу базується на багатоплановому науковому, фаховому висвітленні актуальних питань нумізматики та інших спеціальних галузей історичної науки. На шпальтах видання друкуються статті з питань нумізматики, боністики, фалеристики, сфрагістики, історії економічної думки, історіографії, джерелознавства, інтелектуальні студії, біографії відомих нумізматів та нумізматичних товариств, історіографічні та краєзнавчі дослідження, публікуються джерела, рецензії, посвяти, анонси тощо. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

Видання - Кафедра етнології та краєзнавства КНУЧасопис української історії - видання публікує наукові статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя з історії України, всесвітної історії від найдавніших часів до наших днів (зокрема, аналізуються питання суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку); історіографії, джерелознавства та спеціальниї історичних дисциплін; археології; українознавства; етнології; історії науки та техніки тощо. Видання входить до Переліку фахових видань України (категорія «Б») та індексується наукометричними базами.

 

 

 

 

Читати 1898 разів