Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Вівторок, 20 березня 2018 11:19

Книжкові новинки

{socbuttons}

економ (1)  Шановні студенти, викладачі, аспіранти!!!

Раді повідомити  вам про те,  що до бібліотеки надійшов новий  підручник створений авторським колективом :

Григором О. О.,  к. н. держ. упр., доцентом, ректором ЧДТУ.

Чепурдой Л.М., д. е. н., проф., деканом факультету харчових технологій та сфери обслуговування  ЧДТУ . Почесним працівником туризму України.

Таньковим К.Н. к. е. н., доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЧДТУ.

 Економіка туризму [ Текст ] : підручник : у 2-х книгах / Черкас. держ. технол. ун-т . ─ Черкаси : [Гордієнко Є. І.], 2017. Григор, О. О.    Основи економіки туризму [ Текст ] : Кн. 1 / О. О. Григор, Л. М. Чепурда, К. М. Таньков . ─ Черкаси : [Гордієнко Є. І.], 2017 .ISBN 978-966-9730-28-2. 

 У підручнику системно викладені теоретичні ,методичні та прикладні аспекти економіки туризму з урахуванням його особливостей, простежена еволюція економіки туризму, наведено основний понятійний апарат, дослідження методологічні основи та наукова база економки туризму. Детально досліджені умови формування ціннісного сприйняття туристичних продуктів і послуг цільовими споживачами та побудови довгострокових соціально-економічних відносин. Особлива увага приділена проблемам державного регулювання економіки туризму, інвестиційної діяльності та сучасним інноваційним схемам і технологіям розвитку економіки туризму. Підручник призначений для викладачів, студентів (магістрантів), здобувачів наукового ступеня, які вивчають теорію і практику організації туристичної діяльності. Книга буде корисною для фахівців туристичних підприємств і слухачів курсів підвищення кваліфікації.

 

 

 

Медіа