Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Понеділок, 15 травня 2017 00:00

Книжкові новинки

{socbuttons}

До бібліотеки надійшла нова книга викладачів кафедри вищої математики доцентів, кандидатів економічних наук

Бережної Лесі Віталіївни та Снитюк Оксани Іванівни

 

економ-мат (2)Бережна Л. В. Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : навчальний посібник для студ. екон. напрямів підготовки / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк. – Київ : Кондор, 2016. – 386 с. – ISBN 978-617-7278-87-9

Посібник складений відповідно до програми дисципліни «Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності». Він містить завдання, які охоплюють усі теми цієї дисципліни та тематику й зміст лекційних і практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, список рекомендованої літератури, додатки. Теоретичні питання та завдання спрямовані на опанування понятійним апаратом, що становить базову основу будь-якого навчального предмету. Практичні завдання, які необхідно вирішити студентам, - змістовні та різнопланові. Вони моделюють конкретні світогосподарські ситуації та процеси, що дозволяє не лише перевірити теоретичні знання та їх практичне застосування, а й дають можливість набути практичних навичок в організації і проведенні зовнішньоекономічної діяльності.

Посібник розрахований на студентів, що навчаються за програмами підготовки бакалаврів усіх економічних напрямів підготовки, магістрів, аспірантів і викладачів економічних навчальних закладів усіх типів, а також фахівців в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Медіа