Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Бібліографічні Нові надходження Нові надходження до бібліотеки ЧДТУ
Четвер, 22 грудня 2016 12:09

Нові надходження до бібліотеки ЧДТУ

{socbuttons}

 20161222145442549_0001 Праці викладачів

Черкаського державного технологічного університету, які надійшли до бібліотеки ЧДТУ

(II - півріччя 2016 р.)

 

 

20161220091739675_0001 Білик, Людмила Іванівна         Екологічне виховання : теорія та практика [Текст] : [у 2 кн.] : навчальний посібник / Л. І. Білик, Г. С. Тарасенко, І. А. Чемерис. – Черкаси : Вертикаль, 2011.–

Кн. 1. – 2011. – 308 с. – ISBN 978–966–2256–32–1

Кн. 2. – 2011. – 408 с. – ISBN 978–966–2256–33–8

 УДК 37.013(075.8)

 Б61 

 

        

20161222145341482_0001 Випадкові величини [Текст] : посібник з теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики : для студ. інж.-техн. спец. освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / уклад. А. І. Щерба,

А. М. Нестеренко, В. О. Щерба. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 76 с.

УДК 519.21(07

        В51

 

 

 

20161222145222008_0001

Гальченко, Владимир Яковлевич

         Популяционные метаэвристические алгоритмы оптимизации роем частиц [Текст] : учебное пособие. – Луганск ; Черкаси : Третяков А. Н.,

2015. – 160 с. : ил. – ISBN 978-617-7318-06-3

УДК 519.8(075.8)

        Г17

 

 

20161222145246942_0001

Гончаренко, Тетяна Павлівна

         Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище [Текст] : навчальний посібник / Т. П. Гончаренко,

О. М. Хоменко. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 212 с.

УДК 504(6)

        Г65

 

 

20161222145408406_0001 Електроперетворюючі пристрої [Текст] : посібник до практичних робіт / уклад. Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 204 с.

УДК 621.314(076

        Е50

        

 

 

 

20161222145303395_0001

Елементи загальної алгебри [Текст] : посібник з алгебри

і геометрії та вищої математики : для студ. інж.-техн. спец. / уклад.

А. І. Щерба, А. М. Нестеренко, В. О. Щерба. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 88 с.

УДК 517(07)

        Е50

 

 

 

        20161222145424588_0001 Інструменти для хірургії та ортопедії [Текст] : посібник для самостійної роботи / уклад.: В. В. Тичков, Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 158 с.

УДК 615.47(075.8)

        І-72

 

 

 

       20161222145537829_0001 Конструювання приладів. Вимоги та правила оформлення курсового проекту [Текст] : навчально-методичний посібник / уклад.:

В. В. Тичков, Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 148 с.

УДК 681.2(07

        К65

 

 

20161220091817189_0001 Кучер, Зоя Іванівна

         Практика перекладу (німецька мова) [Текст] : [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / З. І. Кучер, М. О. Орлова, Т. В. Редчиць. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 504 с. – Текст та загол. обкл. на нім., укр. –

ISBN 978–966–382–444–4

 УДК 811.112.2'25(075.8)

        К95

 

20161222145501011_0001 Лазуренко, Юрій Миколайович

        Економічний поступ українського села в добу нової економічної політики (1921-1929 рр.): історіографія проблеми [Текст] : [монографія]. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 260 с.

УДК 94(477)11

        Л17

 

 

         20161222145323602_0001  Ланцюги Маркова. Ймовірнісні процеси [Текст] : посібник з теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики : для студ. інж.-техн. спец. освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / уклад. А. І. Щерба,

А. М. Нестеренко, В. О. Щерба. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 48 с.

УДК 519.21(07

        Л22

 

 

 

20161222145442549_0001

 

Свояк, Наталія Іванівна

         Черкаська громада за чисте довкілля [Текст] : [навчальне видання]

/ Н. І. Свояк, Н. М. Фоміна. - Черкаси : Маклаут, 2010. - 172 с. –

ISBN 978-966-2200-00-3

УДК 504.064.4

         С25

 

20161222145517866_0001 Солодовнік, Тетяна Володимирівна

         Фізична та колоїдна хімія [Текст] : практикум / Т. В. Солодовнік,

О. Ф. Сафонова. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 120 с.

УДК 544(076)

        С60

 

 

20161220091725708_0001 Хомяков, Володимир Іванович

         Економіка сучасної України [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 428 с. – ISBN 978–966–351–230–3

УДК 338.2(075.8)

        Х-76

 

 

Медіа