Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Бібліографічні Нові надходження Нові надходження до бібліотеки ЧДТУ (жовтень 2016 р.)
Понеділок, 07 листопада 2016 12:44

Нові надходження до бібліотеки ЧДТУ (жовтень 2016 р.)

{socbuttons}

 

Природничі науки.

Гончаренко, Тетяна Павлівна.  Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище [Текст] : навчальний посібник / Т. П. Гончаренко, О. М. Хоменко. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 212 с.

 УДК 504(6) Г 65

Інструменти для хірургії та ортопедії [Текст] : посібник для самостійної роботи / уклад.: В. В. Тичков, Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 158 с.

УДК 615.47(075.8) І-72

Солодовнік, Тетяна Володимирівна. Фізична та колоїдна хімія [Текст] : практикум / Т. В. Солодовнік, О. Ф. Сафонова. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 120 с.

УДК 544(076) С 60

Суспільні науки

Вісник Черкаського державного технологічного університету [Текст] : Серія: технічні науки : 2015[Текст] : [науково-технічний журнал] /Черкаський державний технологічний університет. ; голов. ред. Ю. Г. Лега. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – ISSN 2306-4412. – № 3. – 2015. – 186с.

УДК 378 В 53

Вісник Черкаського державного технологічного універ-ситету [Текст] : Серія: технічні науки : 2015[Текст] : [науково-технічний журнал]  / Черкаський державний технологічний університет. ; голов. ред.Ю. Г. Лега. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – ISSN 2306-4412. – № 4. – 2016. – 95с.

УДК 378 В 53

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : Серія: Економічні науки : Випуск 39 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. ; голов. ред. О. В. Коломицева. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – Ч. ІІ. – 2015. – 266 с.

УДК 378 З 41

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : Серія: Економічні науки : Випуск 40. У 4-х частинах. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. ; голов. ред. О. В. Коломицева. – Черкаси : ЧДТУ, 2015.

УДК 378 З 41

Інноваційні технології в економіці та управлінні [Текст] : тези днів студентської науки ЧДТУ 2014-2015 рр. / Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. . – 196 с.

УДК 33(063) І 66

Лазуренко, Юрій Миколайович. Економічний поступ українського села в добу нової економічної політики (1921-1929 рр.): історіографія проблеми [Текст] : [монографія]. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 260 с.

УДК 94(477)11 Л 17

 Технічні науки.

Електроперетворюючі пристрої [Текст] : посібник до практичних робіт / уклад. Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 204 с.

УДК 621.314(076) Е 50

Конструювання приладів. Вимоги та правила оформлення курсового проекту [Текст] : навчально-методичний посібник / уклад.: В. В. Тичков, Р. В. Трембовецька, Т. Ю. Кісіль ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 148 с.

УДК 681.2(07) К 65

 

Медіа