Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Бібліографічні Нові надходження Нові надходження до відділу стандартизації бібліотеки ЧДТУ
Вівторок, 25 жовтня 2016 08:20

Нові надходження до відділу стандартизації бібліотеки ЧДТУ

{socbuttons}

 

 

Шановні викладачі та студенти технічних спеціальностей!

До Вашої уваги нові надходження до відділу стандартизації бібліотеки ЧДТУ

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Вимоги та настанови щодо застосовування.[Текст]. – На заміну ДСТУ ISO 14001:2015 (прийнятого методом підтвердження); чинний від 2016-07-01. – Видання офіційне. – Київ : ДП «УкрНДЦ», 2016. – 29с. - (Системи екологічного управління)

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Стандартизація та суміжні види діяльності [Текст]. – На заміну ДСТУ 1.1:2001; чинний від 2015-12-20. – Видання офіційне. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 47 с. – (Національна стандартизація)

ДСТУ 1.2:2015 Правила проведення робіт з національної стандартизації [Текст]. – На заміну ДСТУ 1.2:2003; чинний від 2015-12-20. – Видання офіційне. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 29 с. – (Національна стандартизація)

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів [Текст]. – На заміну ДСТУ 1.7:2001; чинний від 2015-12-20. – Видання офіційне. - Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 30 с. – (Національна стандартизація)

ДСТУ 7342:2013 Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях [Текст]. – Вперше; чинний від 2014-01-01. - Видання офіційне. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2013. – 7 с. – (Інформація та документація)

ДСТУ ГОСТ 2.307:2013; (ГОСТ 2.307-2011, IDT) Нанесення розмірів і граничних відхилів [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 2-307-68); чинний від 2014-09-01. – Видання офіційне. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 29 с. – (Єдина система конструкторської документації)

ДСТУ ГОСТ 2.308:2013; (ГОСТ 2.308-2011, IDT) Зазначення допусків форми та розміщення поверхонь [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 2-308-79); чинний від 2014-09-01. – Видання офіційне. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 25 с. – (Єдина система конструкторської документації)

ДСТУ ГОСТ 2.702:2013; (ГОСТ 2.702-2011, IDT) Правила виконання електричних схем [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 2.702-75); чинний від 2014-09-01. – Видання офіційне. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 21 с. - (Єдина система технологічної документації)

ДСТУ ГОСТ 2.704:2014; (ГОСТ 2.704-2011, IDT) Правила виконання гідравлічних і пневматичних схем [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 2.704-76); чинний від 2014-11-01. – Видання офіційне. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 16 с. - (Єдина система технологічної документації)

ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014; (ГОСТ 3.1001-2011, IDT) Загальні положення [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 3.1001-81); чинний від 2014-11-01. – Видання офіційне. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 8 с. - (Єдина система технологічної документації)

ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014; (ГОСТ 3.1103-2011, IDT)11. Основні написи. Загальні положення [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 3.1103-82); чинний від 2014-11-01. – Видання офіційне. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 22 с. - (Єдина система технологічної документації)

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014; (ГОСТ 3.1105-2011, IDT) Форми та правила оформлення документів загального призначення [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 3.1105-84); чинний від 2014-11-01. – Видання офіційне. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 24 с. - (Єдина система технологічної документації)

ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014; (ГОСТ 3.1116-2011, IDT) Нормоконтроль [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 3.1116-79); чинний від 2014-11-01. – Видання офіційне. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 8 с. (Єдина система технологічної документації)

ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014; (ГОСТ 3.1127-93, IDT) Загальні правила виконання текстових технологічних документів [Текст]. – Вперше; чинний від 2014-11-01. – Видання офіційне. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 12 с. – (Єдина система технологічної документації)

ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014; (ГОСТ 3.1128-93, IDT) Загальні правила виконання графічних технологічних документів [Текст]. – Вперше; чинний від 2014-11-01. – Видання офіційне. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 29 с. – (Єдина система технологічної документації)

ДСТУ ISO 1063:2008; ( ISO 1063-1974, IDT) Метод визначення стабільності у твердій воді  [Текст]. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 29264-91 (ИСО 1063-74)); чинний від 2010-01-01. – Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2012. – 4 с. - (Речовини поверхнево-активні)

ДСТУ ISO 7083:2009; (ISO7083-1983, IDT) Умовні познаки геометричних допусків. Співвідношення та розміри [Текст]. – Вперше; чинний від 2011-07-01. – Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2015. – 10 с. - (Кресленики технічні)

ДСТУ ISO 9001:2015; (ISO 9001:2015, IDT) Вимоги. [Текст]. – На заміну ДСТУ ISO 9001:2015 (прийнятого методом підтвердження); чинний від 2016-07-01. Видання офіційне. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 21 с. – (Системи управління якістю)

ДСТУ ISO 9000:2015; (ISO9000:2015, IDT) Основні положення та словник термінів. [Текст]. – На заміну ДСТУ ISO 9000:2015 (прийнятого методом підтвердження); чинний від 2016-07-01. – Видання офіційне. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 44 с. – (Системи управління якістю)

ДСТУ ISO 12046:2008; (ISO 12046:2008) Синхронні пасові приводи. Паси автомобільні. Визначення фізичних властивостей [Текст]. – Вперше; чинний від 2010-01-01. – Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2013. – 8 с.

ДСТУ ISO 13898-1:2008; (ISO 13898-1:1997, IDT) Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Частина 1. Загальні вимоги та готування проби  [Текст]. – Вперше; чинний від 2010-01-01. – Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2013. – 8 с. – (Сталь і чавун)

ДСТУ ISO 13898-2:2008 (ISO 13898-2:1997, IDT) Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Частина 2. Визначення нікелю  [Текст]. – Вперше; чинний від 2010-01-01. – Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2013. – 7 с. - (Сталь і чавун)

ДСТУ ISO 13898-3:2008 (ISO 13898-3:1997, IDT) Визначення нікелю, міді та кобальту. Метод атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Частина 3. Визначення міді. [Текст]. – Вперше; чинний від 2010-01-01. – Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2013. – 6 с. – (Сталь і чавун)

ДСТУ ISO 16220:2008; (ISO 16220:2005, IDT) Зливки та виливки з магнієвих сплавів. Технічні умови [Текст]. – Вперше; чинний від 2010-01-01. - Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2013. – 10 с. – (Магній і магнієві сплави)

ДСТУ EN 10028-3:2006/ ГОСТ EN 10028-3:2007; (EN 10028-3:2003, IDT) Вироби плоскі сталеві для використання під тиском. Частина 3. Нормалізовані зварювані дрібнозернисті сталі [Текст]. – Вперше; чинний від 2008-10-01. – Видання офіційне. – Київ : Держспоживстандарт України, 2012. – 10 с.

ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення [Текст]. – Вперше; чинний від 2013-07-01. - Видання офіційне. – Київ : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2012. – 22 с. – (Система стандартизації та нормування у будівництві)

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. [Текст]. – На заміну СНиП 2.03.01-84; чинний від 2011-06-01. – Видання офіційне. – Київ : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2011. – 70 с. – (Конструкції будинків і споруд)

ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів [Текст]. – На заміну СНіП 3.09.01-85; чинний від 01.07.97 р. – Видання офіційне. – Київ : Держкоммістобудування України, 1997. – 42 с. – (Управління, організація і технологія)

ДБН А.3.1-7-96 [Посібник до ДБН А.3.1-7-96] Виробництво бетонних та залізобетонних виробів[Текст]: Посібникдо ДБН А.3.1-7-96. – / Науково-дослідний інститут будівельного виробництва. – Київ : [Укрархбудінформ], 1998. – 94 с.

Медіа