Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Ресурси Бібліографічні Нові надходження Нові надходження до бібліотеки ЧДТУ (травень 2016 р.)
Понеділок, 16 травня 2016 11:38

Нові надходження до бібліотеки ЧДТУ (травень 2016 р.)

{socbuttons}

20160513112002392_0001

 

 

Шановні викладачі та студенти. Ознайомитися з новими надходженнями можна в читальному залі та на абонементі бібліотеки.

Технічні науки

Пасажирські автомобільні перевезення [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.100404 "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)" / уклад. М. Г. Босняк. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-194-013-9

УДК 656.13(075.8) П19

У навчальному посібнику викладені технологія, організація і управління виконання пасажирських перевезень. Розглянуті класифікація пасажирських перевезень, питання оптимізації пасажиропотоків, технології організації міських, заміських та міжнародних автомобільних маршрутів. Робота призначена для студентів напряму "Транспортні технології".

Гутаревич, Юрій Феодосійович. Випробування двигунів внутрішнього згоряння [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Двигуни внутрішнього згоряння" / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, А. Г. Говорун. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : НТУ, 2013. – 252 с. – ISBN 978-966-632-200-8

УДК 629.33.02(075.8) Г 97

Основи економіки транспорту [Текст] : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / авт. кол ; під ред. В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. – Київ : Кондор, 2013. – 392 с. – ISBN 978-966-351-320-1

УДК 338.47(075.8) О 75

Основи теорії транспортних процесів і систем [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. напряму "Транспортні технології" / М. Ф. Дмитриченко, Л. Ю. Яцківський, С. В. Ширяєва, В. З. Докуніхін. – Київ : Слово, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-8407-99-4

УДК 656.13(075.8) О 75

 

Пасажирські автомобільні перевезення [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.100404 "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)" / уклад. М. Г. Босняк. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-194-013-9

УДК 656.13(075.8) П19

Савченко, Л. В. Взаємодія видів транспорту [Текст] : навчальний посіб. для студентів напрямів підготовки 0501 "Економіка і підприєм-ництво", 1004 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / Л. В. Савченко, О. О. Соловйова. – Київ : НТУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-632-128-5

УДК 656.073(075.8) С 13

Яцківський, Любомир Юрійович. Загальний курс транспорту [Текст] : навчальний посібник для студ. напряму "Транспортні технології" вищ. навч. закл. – Київ : Арістей, 2007. – 544 с. – ISBN 966-381-020-3

УДК 656(075.8) Я 93

Медіа