Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

  • открытая книга
Середа, 14 вересня 2016 10:28

Нові стандарти з бібліотечної справи та книговидання

{socbuttons}

Стандарти прийняті та надано чинності:

Страницы из ДСТУ 8302-2015

 ДСТУ 3017:2015 - наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016–07–01; згідно з наказом від 04 березня 2016 р. № 65 змінено дату чинності, на заміну ДСТУ 3017–95.

 ДСТУ 8302:2015 - наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. №61 з 2016–07–01; згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 березня 2016 р. №65 змінено дату чинності, уведено вперше.

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 р. № 61 прийнято національні стандарти, розроблені ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», із наданням чинності з 01.07.2017 р., а саме:

ДСТУ 8299:2015 «Інформація та документація. Знак охорони вторського права.  Правила подання у виданнях»  

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 03.08.2015 р. № 86 прийнято національний стандарт 

ДСТУ 8344:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні елементи.  Терміни та визначення понять». Зі скасуванням ДСТУ 3018-95), розроблений ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова», із наданням чинності з 01.07.2017 р.  

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»,

          Цей стандарт установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах.  Бібліографічне посилання, що є частиною довідкового апарата документа, наводять у формі бібліографічного запису. Бібліографічні відомості про цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інформації, що є об’єктами бібліографічного посилання, мають бути достатніми для їхньої загальної характеристики, ідентифікування та пошуку. У стандарті окремо подано особливості складання бібліографічних посилань на електронні ресурси та архівні документи.

ДСТУ 3017:2015 "Видання. Основні види. Терміни і визначення понять."

          Цей термінологічний стандарт розроблено згідно з ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів та ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.  Стандарт містить терміни та визначення понять основних видів видань, потрібних для впорядкування й розвитку видавничої справи, налагоджування взаємозв’язків між суміжними сферами діяльності, забезпечування відповідності вітчизняних видань міжнародним і національним стандартам інших країн. Мета цього стандарту — сприяти розвитку та уніфікації української термінології у видавничій і суміжних сферах.             Класифікацію електронних видань за такими ознаками: наявність друкованого еквівалента, природа основної інформації, цільове призначення, технологія використовування, характер взаємодії з користувачем, періодичність і структура — наведено в ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості.

 

 

 

Медіа