Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

  • открытая книга
Четвер, 06 листопада 2014 14:16

Навчальні видання ЧДТУ

{socbuttons}

14 Інформація про навчальні видання ЧДТУ

 (жовтень 2014 р.)

 

 

Навчальні друковані видання 

1

каф.

дизайну

Методичні вказівки до засвоєння навчальної дисципліни «Конструювання і моделювання форми (Проектування упаковки)» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації «Графічний дизайн» /     Гладкова І. П. , Афонін В. А.

2

каф.

дизайну

Моделювання одягу методом наколок та муляжування: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і моделювання» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації «Художнє моделювання одягу» / Мельник О. А.

3

каф.

дизайну

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Ручний розпис тканин» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації «Художнє моделювання одягу» / Романенко Н. Г. , Семак З. М. , Куліш Т. А. , Суржиков В. І.

4

каф.

дизайну

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Будівельна фізика» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спец. «Інтер’єр і обладнання» / Гарнік Т. М.

5

каф.

дизайну

Макетування : навчально-методичні матеріали до виконання практичних творчих робіт для студентів напряму підготовки 6.020207 “Дизайн” спеціалізації “Промисловий дизайн”  / Луговський О. Ф., Романенко Н. Г., Сергеєва Н. В.

 Навчальні електронні видання (електронні посібники, конспекти лекцій, практикуми)

 

 

ФЕТ

6

каф.

КІТП

Практикум з дисц. «Оптимізація прийняття рішень в техніці» для студ. напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» спец. «Прилади і системи точної механіки» всіх форм навчання / Бондаренко Ю.Ю.

7

каф.

КІТП

Ергономіка та дизайн у приладобудуванні : посібник для практичних та лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» спеціалізації «Прилади і системи точної механіки» всіх форм навчання  / Бондаренко Ю.Ю., Салагор А.М.

 

 

ФКТМД

8

каф.

вищої математ.

Навчально-методичний посібник з вищої математики для дистанційного навчання студентів технічних спеціальностей  / Дідковський Р.М., Ковтуненко В.С., Олексієнко Н.В., Синько І.В.

9

каф.

вищої математ.

Ковтуненко В.С. Посібник до виконання контрольних робіт з вищої математики для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" /Автори-уклад. : Ковтуненко В. С., Грижук О. П., Півненко С. І.

10

каф.

вищої математ.

Навчально-методичні матеріали з теорії ймовірностей і математичної статистики для дистанційного навчаннястудентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"/ Уклад. : Т. Б. Ламзіна, Н. М. Гончарова

11

каф.

вищої математ.

Посібник до виконання розрахунково-графічних завдань з елементів лінійної алгебри і аналітичної геометрії для дистанційного навчання студентів техн. спец. / В. І. Діскант , О. П. Грижук, С. І. Півненко та ін.

12

каф.

дизайну

Комп’ютерне моделювання : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації «Художнє моделювання одягу» всіх форм навчання / Стеценко К. М. , Селенков В. М.

 

 

ФЕУ

13

каф.

ЕК та М і УП

Навчально-методичний посібник до проходження преддипломної практики та виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» усіх форм навчання / Донець О.М., Купець В.В.

 

 

ФЕФ

14

каф.

БСС

      Бережна Л. В. Економіко-математичні методи і моделі (економетрика): практикум для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк

15

каф.

БСС

Бережна Л. В. Економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи та моделі): практикум для дистанційного навчання для студентів економічних спеціальностей / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк

16

каф.

БСС

Статистика : практикум для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей / Уклад. : О. І. Снитюк, Л. В. Бережна, І. Г. Єресько

17

каф.

фінансів

 Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни „Бюджетний менеджмент” для студентів спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит” усіх форм навчання / Хандюк І.М.

 

 

ЛФ

18

каф.

Укр. м.

Методичний посібник з дисципліни «Основи документознавства» для студентів спеціальності 7.02030303 «Прикладна лінгвістика» / Рагузіна Л.Ю.

19

каф.

Укр. м.

Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей. Частина 1 / Дядюра Г. М., Сидоренко Л. М., Ісаєнко Т. В., Співак Т. Є.

20

каф.

Укр. м.

Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей. Частина 2 / Дядюра ГМ., Сидоренко Л.М., Ісаєнко Т.В., Співак Т.Є.

21

каф.

Укр. м.

Практикум з української мови для іноземних студентів усіх спеціальностей. Частина 3 / Дядюра Г. М., Сидоренко Л. М., Ісаєнко Т. В., Співак Т. Є.

22

каф.

Укр. м.

Посібник  з дисципліни «Українська та світова література» для студентів-іноземців / Дядюра Г. М., Деньга О. А., Мельникова Л. А.

23

каф.

Укр. м.

Збірник вправ з української мови за професійним спрямуванням  для студентів усіх спеціальностей / Сидоренко Л. М., Ракшанова Г.Ф.

24

каф.

РГФ

Збірник текстів та вправ для  домашнього  читання „Les Misèrables. Cosette.“ / Безугла А. В.,  Марікуца Л. О.

25

каф.

іноз. мов

ТЕКСТИ ТА ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для студентів за напрямами підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050103 «Програмна інженерія»  денної  форми  навчання / Коваль С. М., Чепурна М. В.

 

 

ФІТІС

26

каф.

ПЗАС

Лабораторний практикум з дисципліни „ Програмування Інтернет ” для студентів напряму підготовки 6.050103 „ Програмна інженерія ” денної та заочної форм навчання / Метелап В.В., Гамоцька С.Л., Плакасова Ж.М. , Захарова М.В. 

   Навчально-методичний ресурс

 

 

ФЕТ

27

каф.

СДіП

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Договірне право» студентів спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій  і адміністрування (за видами економічної діяльності),   8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування  (за видами економічної діяльності) / Кунченко-Харченко В. І., Печерський В. Г., Трубін Ю.Ю.

28

каф.

СДіП

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Міжнародне право» студентів спеціальності 7.14010301 Туризмознавство(за видами), 8.14010301  Туризмознавство (за видами) / Кунченко-Харченко В. І., Печерський В. Г.,Трубін Ю. Ю.

29

каф.

КІТП

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Нанотехнології в медичному приладобудуванні” для студентів спец. 7.05100307 «Медичні прилади і системи», 8.05100307 «Медичні прилади і системи» / Філімонов С.О., Базіло К. В., Сотула Ж. В.,  Трембовецька Р. В.,  Туз В. В., Бондаренко М. О.

 

 

ФКТМД

30

каф.

дизайну

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія мистецтв» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» (1 курсу) всіх форм навчання / Храмова-Баранова О.Л., Цьомра Т.С., Саєнко І.Ф., Суржиков І.В.

31

каф.

дизайну

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія мистецтв» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» (ІІ курсу) всіх форм навчання / Храмова-Баранова О. Л., Цьомра Т. С., Саєнко І. Ф.,        Вискварка Я. М.

32

каф.

дизайну

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія мистецтв» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» (ІІІ курсу) всіх форм навчання / Храмова-БарановаО.Л., Саєнко І.Ф.,Цьомра Т.С.,  Галицька О.В.

33

каф.

дизайну

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія мистецтв» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» (ІV курсу) всіх форм навчання / Храмова-Баранова О. Л., Афонін В. А., Деркач С. П.

34

каф.

дизайну

Методичні вказівки до проведення  пленерної практики для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» / Храмова-Баранова О. Л.,       Цьомра Т.С ., Саєнко І. Ф., Суржиков І. В.

35

каф.

дизайну

Стилізація : методичні вказівки до виконання практичних творчих робіт з дисципліни «Дизайн-проектування» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації «Графічний дизайн» усіх форм навчання / Гладкова І. П., Деркач С. П.

36

каф.

дизайну

Фірмовий стиль: методичні вказівки до виконання практичних творчих робіт з дисципліни «Дизайн-проектування» для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації «Графічний дизайн» /      Гладкова І. П., Деркач С. П.

37

каф.

дизайну

Дизайн авторського та корпоративного стилю : методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни "Дизайн-проектування" для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціалізації "Графічний дизайн"  / Гладкова І. П., Деркач С. П.

38

каф.

дизайну

МВ до виконання випускного проекту (дипломної роботи) бакалавра для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» всіх спеціалізацій / Романенко Н. Г. , Афонін В. А. , Лагода О. М. , Сергеєва Н. В.,       Денисенко Ю. М.

39

каф.

дизайну

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи кольорознавства» для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» (1 курсу) / Храмова-Баранова О.Л., Саєнко І.Ф., Суржиков І.В., Цьомра Т.С.

40

каф.

дизайну

Історія дизайну : навчально-методичні матеріали для студентів на-пряму підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціалізації "Інтер’єр і обладнання" / Уклад. : О. Л. Храмова-Баранова, В. Г. Баранова, І. Ф. Саєнко

 

 

 

ФЕФ

41

каф.

Фінансів

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів  напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” всіх  форм навчання / О.М. Сукач

42

каф.

фінансів

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Оподаткування підприємницьких структур ” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання / Рудь О.В.

43

каф.

фінансів

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Теорія податків та основи оподаткування” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання / Гончаренко І.Г., Рудь О.В.,  Лега Н.Ю. 

44

каф.

фінансів

Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Фінанси” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання / Пасічник Ю.В., Задворних С.С.

45

каф.

фінансів

Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит” усіх форм навчання / Хандюк І.М., Сукач О.М.

46

каф.

фінансів

Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни „Бюджетний менеджмент” для студентів спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит” усіх форм навчання / Хандюк І.М.

Медіа