Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

  • открытая книга
П'ятниця, 17 жовтня 2014 12:26

Книжкові новинки

{socbuttons}

      16.10.14.Увага! Нова книга

До НТБ ЧДТУ надійшла нова монографія викладачів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

     Управління якістю туристичних послуг: теоретико-методологічні аспекти : монографія / Л. М. Чепурда, К. М. Таньков, Л. В. Скрипник, Г. М. Чепурда ; за ред.. Ю.Г. Леги ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун – т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 200с.

   У монографії розкриваються теоретичні і методологічні засади управління якістю послуг туристичних підприємств, які розвиваються в умовах ринкових трансформацій. Обгрунтовано теоретичні положення побудови методів формування системи управління якістю туристичних послуг. Наведено механізми, що можуть використовуватися  підприємствами, які працюють у сфері туристичного обслуговування. Для фахівців галузі ту ризму, науковців, викладачів, аспірантів фаху туризмознавства.

Медіа