Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

  • открытая книга
Четвер, 18 вересня 2014 11:26

Дарунок від к.т.н., зав.кафедри механіки, поліграфічних машин Веретільника Т. І.

{socbuttons}

микулен

        Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посібник  / І. О. Мікульонок.  –  К. : НТУУ «КПІ», 2011. –  236 с. 

     

 

 

 

 

 Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлено питання пов’язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також “ромислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.

 

Медіа