Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Видавництва

{socbuttons}

1403247556_355Шановні викладачі!

      Бібліотека ЧДТУ пропонує Вам, список видавництв України, які     друкують та  розповсюджують навчальну, довідкову та технічну літературу  для ВНЗ. На їх сайтах, Ви зможете ознайомитись з книжковими новинками та дізнатися про умови публікації своїх видань.

      Видавництво «Знання». Товариство "Знання" — відома просвітницька громадська організація, заснована в 1948 році, мета якої — поширення у суспільстві наукових знань, досягнень національної та світової культури, активне сприяння духовному і соціальному розвиткові України.

 Видавництво «Центр навчальної літератури». Найбільша книготоргiвельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури.

 Видавництво "Новий світ 2000" - Видавництво спеціалізується виключно на підготовці та виданні навчальних підручників та посібників, словників та довідників для студентів технікумів, коледжів, інститутів, університетів за всіма галузями знань. Найнижчі ціни

Видавництво «Діалектика» - Випускає нові книги вітчизняних і закордонних авторів. На сайті видавництва Ви завжди зможете знайти книжкові новинки по актуальних питаннях комп'ютерних технологій, економіки й бізнесу для читачів різних категорій.

Видавництво «Просвіта» - Cпеціалізується на підготовці та виданні навчальної літератури - підручників, посібників для середніх, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів України.

Видавництво «Львівська політехніка» - Видає навчальну, наукову, довідкову та навчально-методичну літературу.

Видавництво «Наукова думка» - На сьогодні Видавництво реалізує три видавничі проекти:

 – випуск фундаментальних узагальнюючих наукових монографій українських вчених, головним чином, за проектом “Наукова книга”;

 – історико-культурна спадщина українського народу. У рамках цього проекту, зокрема, виходять у світ такі значущі видання, як “Історія української культури” та “Енциклопедія історії України”;

 – видання літератури, розрахованої на найширше коло читачів.

Видавництво «Ліра-К» - Видання підручників, навчальних посібників, наукових видань з усіх галузей знань для студентів вищих навчальних закладів

Видавництво «Книги – XXI» - Видає посібники з економіки, інформатики, туризму, історії, філології.

Видавництво «Либідь» - Навчальна, довідкова та наукова література з філософії, філології, психології, історії, географії та ін.

Видавництво «Академвидав», «Академія» - Видавництво спеціалізується на посібниках та підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та науковій літературі.

Видавництво «Каравела» - Видання та розповсюдження підручників, навчальних посібників, монографій, енциклопедій та наукової літератури для вищих навчальних закладів України.

Издательства «Альтерпресс» - Видання учбової літератури з дизайну, туризму, діловодства, комунікацій.

Видавництво «Магнолія» - Випускає учбову, наукову та довідкову літературу з економічних, гуманітарних, математичних, комп'ютерних, медичних, природничих, технічних, юридичних наук. Найнижчі ціни

Видавництво «Світ Книг» - Видавництво містить близько трьох тисяч найменувань навчальної літератури для всіх рівнів і практично в усіх напрямках професійної освіти. Підручники й навчальні посібники повністю відповідають вимогам сучасної навчальної літератури.

Видавництво «Кондор» - Найкраще українське видавництво. Багатий вибір, широкий асортимент книжок, гарантована якість, найнижчі ціни.

Видавництво «Юридична думка» - Основним напрямком діяльності є видання юридичної літератури

Видавництво «Алерта» - Видання юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів, оптова книготоргівля, а також комплектування наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів.

Видавництво "Атолл" - Основний напрямок діяльності видавництва "Атол" - це видання наукової та учбово-методичної літератури.

 Видавництво "Вікар" - Видавництво "Вікар" спеціалізується на виданні підручників і навчальних посібників з економіки, історії, філософії тощо.

Видавництво "Навчальна книга - Богдан" - Навчальна література та посібники для початкової, середньої та вищої школи. Література для дошкільнят, з виховної роботи. Довідники та словники.

Видавництво "Юрінком Інтер" - Провідне видавництво, що забезпечує юридичною літературою парвоохоронні та судові органи, навчальні заклади та наукові установи.

КНИГА-UA.com - Інтернет - магазин української книги 

Freelib - Бесплатная электронная библиотека

http://iesu.nau.edu.ua/rus/info/student/library.htmЭлектронные библиотеки Украины (краткий каталог)