Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Науковцям

Науковцям

logo4a ДНТБ України започатковує нову послугу 

"Депонування результатів інтелектуальної діяльності".

     Для депонування в ДНТБ України приймаються об’єкти науково - технічного змісту: наукові роботи, науково-технічні розробки; літературні твори: рецензії, статті, лекції, промови, проекти офіційних документів, підручники, монографії, доповіді тощо; аудіовізуальні твори;зображення макетів, символіки, творів живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографії, ілюстрації, карти, плани, ескізи;переклади, адаптації, компіляції та інші переробки; комп’ютерні програми; комерційні таємниці (ноу-хау); раціоналізаторські пропозиції.

07-12-15-news-bd-nauk-magaz-ukr Шановні викладачі, аспіранти, студенти!!!

    До вашої уваги пропонуємо перелік українських наукових журналів. Доступ до ресурсу: http://usj.org.ua/content/main.

         Сайт "Українські наукові журнали" - загальнодержавний довідково-інформаційний ресурс, який містить інформацію про вітчизняну наукову періодику, рекомендації авторам щодо написання наукових статей, питання авторських прав, обговорення технічних і технологічних питань створення та поширення наукових журналів, трансферу з друкованого в електронне видання, основні положення наукометрїї і бібліометрії і т.д.

Сторінка 3 із 6