Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Нові надходження

П'ятниця, 07 листопада 2014 13:18

Нові видання ЧДТУ

327 До НТБ ЧДТУ надійшов новий Збірник наукових праць ЧДТУ.

    Збірник наук. праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Вип. 36 [Текст] : у 4-х част. / М-во освіти і науки України, ЧДТУ; гол. ред.   Ю. Г. Лега. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. –

  Ч. І. Том 1. – 190С.

 

Четвер, 06 листопада 2014 14:16

Навчальні видання ЧДТУ

14 Інформація про навчальні видання ЧДТУ

 (жовтень 2014 р.)

 

Понеділок, 20 жовтня 2014 08:10

Нові надходження до НТБ ЧДТУ

14  До НТБ ЧДТУ надійшли нові книги

Викладачі, аспірантіи, студенти можуть ознайомитися з новими надходженнями в читальному залі та на абонементі бібліотеки ЧДТУ

П'ятниця, 17 жовтня 2014 12:26

Книжкові новинки

      16.10.14.Увага! Нова книга

До НТБ ЧДТУ надійшла нова монографія викладачів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

     Управління якістю туристичних послуг: теоретико-методологічні аспекти : монографія / Л. М. Чепурда, К. М. Таньков, Л. В. Скрипник, Г. М. Чепурда ; за ред.. Ю.Г. Леги ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун – т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – 200с.

П'ятниця, 26 вересня 2014 12:01

Нові надходження до НТБ ЧДТУ

14

 До НТБ ЧДТУ надійшли нові книги. Викладачі, аспірантіи, студенти можуть ознайомитися з новими надходженнями в читальному залі та на абонементі бібліотеки ЧДТУ.