Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Бібліотека ЧДТУ Науковцям Фахові видання Перелік фахових видань, отриманих НТБ ЧДТУ в 2010 - 2014 рр.
Вівторок, 24 червня 2014 06:14

Перелік фахових видань, отриманих НТБ ЧДТУ в 2010 - 2014 рр.

{socbuttons}

 

123

ФАХОВІ ЖУРНАЛИ, ОТРИМАНІ БІБЛІОТЕКОЮ  ЧДТУ

В ПЕРІОД 2010-2014 рр.

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

 

Актуальні проблеми економіки.

Банківська справа.

Бухгалтерський облік і аудит.

Вісник КНТЕУ.

Вісник національного банку України.

Вісник Тернопільського Національного економічного університету.

Економіка АПК.

Економіка України.

Економіка і прогнозування.

Економіка. Фінанси. Право.

Економіст.

Економічний часопис – XXI вік.

Журнал Європейської економіки.

Журнал Европейской экономики.

Journal of  European economy.

Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки.

Зерно і хліб.

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.

Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету.

Маркетинг в Україні.

Митна справа.

Облік і фінанси АПК.

Проблеми науки.

Регіональна економіка.

Світ фінансів.

Статистика України.

Страхова справа.

Україна: аспекти праці.

Фінанси України.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Атестаційний вісник.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.

Бібліотечний вісник.

Бюлетень ВАК.

Вища школа.

Вища освіта України.

Вісник Книжкової палати.

Вісник ЧНУ.

Віче.

Держава і право.

Економіка. Фінанси. Право.

Іноземні мови в навчальних закладах.

Мистецтво та освіта.

Мовознавство.

Мультиверсум.

Наука та інновації.

Педагогіка і психологія.

Право України.

Підприємництво, господарство і право.

Практична психологія та соціальна робота.

Теорія та методика фізичного виховання.

Український історичний журнал.

Українська мова.

Фізичне виховання в школі.

Філософська думка.

ПРИРОДНИЧІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи.

Автошляховик України.

Будівництво України.

Вісник геодезії та картографії.

Вісник Черкаського державного технологічного університету.

Вісник ЧНУ.

Вода і водоочисні  технології.

Довкілля та здоров’я.

Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.

Енергетика та електрифікація.

Зерно і хліб.

Комп’ютинг.

Машинознавство.

Металознавство та обробка металів.

Методи і прилади контролю якості.

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.

Наука та інновації.

Обладнання та технології харчових виробництв.

Охорона праці і пожежна безпека.

Проблеми науки.

Промислова гідравліка і пневматика.

Промислове будівництво та інженерні споруди.

Системні дослідження та інформаційні технології.

Стандартизація, сертифікація, якість.

Упаковка.

Управляющие системы и машины.

Харчова і переробна промисловість.

Хранение и переработка зерна.

Хімічна промисловість України.

Хімія і технологія води.

Штучний інтелект.

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.