Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Вівторок, 23 жовтня 2018 06:36

Дарунок бібліотеці

{socbuttons}

 .png Бібліотека ЧДТУ висловлює щиру вдячність і подяку всім викладачам кафедри харчових технологій за подарованні книги.  

Подаровані Вами книги надають неоціненну допомогу в теоретичній і практичній підготовці студентів.

 

 Подарункові видання від кафедри харчових технологій.

1. Експертиза продовольчих товарів [Текст] : кредитно-модульний курс : навчальний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / О. П. Юдічева, З. Я. Котова, Н. О. Кузнецова, З. П. Рачинська. – Київ : Ліра-К, 2014. – 248 с. – ISBN 978-966-2609-70-7

2. Інноваціні технології продуктів бродіння і виноробства [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / [С. В. Іванов, В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський та ін.] ; за заг. ред. С. В. Іванова. – Київ : НУХТ, 2012. – 488 с. – ISBN 978-966-612-130-4

3. Кузьмичов, А. І. Оптимізаційні методи і моделі [Текст] : Моделювання засобами MS Excel : навчальний посібник / А. І. Кузьмичов. – Київ : [Ліра-К], 2015. – 215 с. – ISBN 978-617-720-03-5

4. Куц А. М. Технологіябродильнихвиробництв [Текст] : конспект лекцій з дисц. "Загальні технології харчової промисловості" для студ. денної та заочної форм навч. / А. М. Куц, В. М. Кошова. – Київ : НУХТ, 2011. – 157 с.

5. Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової зернової барди [Текст] : [монографія] / В. Г. Мирончук, Г. В. Дейниченко, Л. В. Корнієнко, Ю. Г. Змієвський. – Київ : НУХТ, 2016. – 152 с. – ISBN 978-966-612-184-7

6. Пешук, Л. В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Пешук. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. – ISBN 978-611-01-0219-3

7.Пирог Т. П. Загальнабіотехнологія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т. П. Пирог, О. А. Ігнатова. – Київ : НУХТ, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-612-083-3

8. Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів у задачах і прикладах [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / [В. О. Маринченко, А. М. Куц, П. Л. Шиян та ін.] ; за ред. В. О. Маринченко. – Київ : НУХТ, 2015. – 356 с. – Авт. зазнач. на обклад. – ISBN 978-966-612-167-0

9. Шейко В. М.  Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 311 с. – ISBN 978-966-346-463-3

Медіа