Черкаський державний технологічний університет
,
,

Бібліотека
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Вівторок, 23 жовтня 2018 06:30

Дарунок бібліотеці

{socbuttons}

 план перетворення Бібліотека ЧДТУ висловлює щиру вдячність і подяку всім викладачам університету за внесок у формування її фондів Запрошуємо студентів, співробітників, викладачів ознайомитися з подарованими книгами.

 

 

 

  Подарункові видання викладачів ЧДТУ

1. Боркун А. І. Управління виробництвом: підвищення ефективності механічної обробки поверхонь корпусних деталей з консольними елементами пониженої жорсткості [Текст] : монографія / А. І. Боркун, В. О. Занора. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 181 с. – ISBN 978-966-920-246-8

2. Гальченко В. Я. MathCAD: математические методы и инструментальные средства оптимизации [Текст] : учебное пособие / В. Я. Гальченко, Р. В. Трембовецкая. – Черкассы : Гордиенко Е. И., 2018. – 516 с. – ISBN 978-966-9730-34-3

3. Занора В. О. Управління підприємствами: планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень [Текст] : монографія / В. О. Занора, С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 224 с. – ISBN 978-966-622-853-9

4.  Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Фінагіної. – Черкаси : Пономаренко, 2018. – 158 с. – ISBN 978-966-2554-39-7

5. Медична інформаційна система "Доктор Елекс": основи роботи [Текст] : навчальний посібник для студ. закл. вищ. освіти / за ред. І. Березов-ської, Ю. Триуса. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 186 с. – ISBN 978-617-397-206-1

6. Палагін В. В. Статистичне оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів [Текст] : [монографія] / В. В. Палагін, О. В. Івченко, Д. А. Вєдєрніков. – Черкаси : [Гордієнко Є. І.], 2018. – 200 с. – ISBN 978-966-9730-36-7

7. Фізико-хімічні методи очищення води [Текст] : керування водними ресурсами / [І. Астрелін, С. Герасимов, А. Гіроль та ін. ; під ред. І. М. Астреліна, Х. Ротнавіри]. – [Київ] : Water Harmony Project, 2015. – 578 c. – ISBN 978-82-999978-3-6

8Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування, всеукр. наук. конф. (2018 ; Черкаси). Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування [Текст] : збірник тез наукових робіт учасників всеукраїнської наукової конференції : 12 квітня, м. Черкаси. – Черкаси : [ЧДТУ], 2018. – 80 с.

9. Чепурда Г. М. Великий план перетворення природи на теренах України (1948-1965 рр.) [Текст] : монографія / Г. М. Чепурда. – Черкаси : [Чабаненко Ю. А.], 2016. – 306 с. – ISBN 978-966-920-175-1

10. Чепурда Л. М. Організація готельного господарства: теорія і практика [Текст] : [навчальний посібник] / Л. М. Чепурда, К. М. Таньков, О. Б. Куракін. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 426 с.

11.Яковець І. О. Художній музей XXI століття [Текст] : монографія / І. О. Яковець. – Черкаси : [Вовчок Ольга], 2016. – 464 с. – ISBN 978-966-8645-87-7

Медіа